Bezpečnost

Procesy

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Zavedení procesu, řízení bezpečnosti informací podle hodnoty informačních aktiv společnosti. Služba se zaměřuje na analýzu informační a datové základny zákazníka a vztahů informací k interním procesům.

ANALÝZA RIZIK, PROCESŮ A INFORMACÍ

Poskytujeme konzultační služby, v nichž máme dlouhodobé a hluboké znalosti. V oblasti analýzy realizujeme např. analýzy rizik, procesů, bezpečnosti informací a ICT. Dále zavádíme firemní ICT procesy podle ITIL.

CSIRT

AXENTA CSIRT zajišťuje služby spojené se zvládáním bezpečnostních incidentů, odstraňováním jejich následků a služby spojené s následnou obnovou činnosti informačních systémů a s nimi souvisejících informačních a komunikačních technologií. Důležitým úkolem AXENTA CSIRT je také spolupráce a výměna informací v rámci domácí i mezinárodní bezpečnostní komunity.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme schopni provést všechny potřebné kroky spojené s auditem současného stavu a jeho porovnání s požadavky GDPR. Dále navrhnout opatření, změny a definování nových procesů pro splnění požadavků evropského nařízení o zpracování osobních údajů.

ŠKOLENÍ

Zajištění individuálního vzdělávacího programu se zaměřením na korektní chování v informačních systémech, efektivní práci s kolaborativními aplikacemi (mail, kalendář, schůzky, úkoly, adresářová struktura, souborový systém) a základní bezpečnostní aspekty při práci v informačním systému zákazníka.

Monitoring

SOC (Security Operation Center )

Komplexní řešení SOC zajišťuje detekci a nastartování procesů řízení bezpečnostních incidentů v dané IT infrastruktuře. Řešení zákazníkům poskytujeme jako službu (SaaS) prostřednictvím AXENTA CyberSOC. V případě zájmu zákazníka o vybudování vlastního řešení jsme schopni mu poskytnout komplexní podporu od návrhu, implementace až po servis celého implementovaného řešení.

LOG MANAGEMENT A SIEM

Implementace provozního a bezpečnostního dohledu včetně log managementu. Při těchto implementacích jsou naše činnosti rozloženy na několik částí a je možné tyto části poskytnout nejen jako řešení, ale také jako službu (SaaS).

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU privilegovaných UŽIVATELŮ (PIM/PAM)

Autorizace, autentizace a audit při administrátorských protokolech. Transparentní řešení pro monitoring a řízení přístupu všech aktivit administrátorů, aplikačních správců, uživatelů, externích partnerů.

NETWORK BEHAVIOUR ANOMALY (NBA)

Unikátní technologie síťové behaviorální analýzy (Network Behavior Analysis), díky níž je možné identifikovat hrozby, které překonaly zabezpečení na perimetru nebo byly zavlečeny do sítě jiným způsobem.

USER Behavior ANALYTICS (UBA)

Blindspotter je IT bezpečnostní nástroj nové generace, který analyzuje všechny uživatelské aktivity, včetně škodlivých událostí, vyskytujících se napříč všemi IT systémy.

Reference

Finacial

ERSTE Group IT

ERSTE Group IT

  • Implementace Log Management systému Syslog-NG PE
  • Rozšíření na plný Log Management systém - Syslog Store Box (SSB)
  • Servis a rozvoj bezpečnostního dohledového systému SIEM
ERSTE Group IT
Všeobecná úverová banka
DanubePay
Českomoravská stavební spořitelna
Moneta Money bank
Komerční banka
Allianz pojišťovna
PPF Banka
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Disig

Utility

Orange

Orange

  • Auditní systém pro privilegované uživatele – Shell Control Box
  • Instalace bezpečnostního dohledového systému SIEM
Orange
O2 Czech Republic
Čepro
ČEZ ICT Services
Čeps
Řízení letového provozu
T-mobile Czech republic
T-systems Slovakia
Teplárny Brno

Veřejná správa

Ministerstvo Obrany ČR

Ministerstvo Obrany ČR

  • Servis a rozvoj bezpečnostního dohledového systému SIEM
Ministerstvo Obrany ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihomoravský kraj
Armáda SR
Ministerstvo dopravy
Gooddata
Novartis
Tescalabs LTD