Kyber bezpečnostní incident ve FN Brno Bohunice

16.03.2020

V souvislosti s kyber bezpečnostním incidentem ve FN Brno Bohunice jsme akčně, pod vedením CSIRT týmu Masarykovy Univerzity, vytvořili tým společně s dalšími firmami z družstva Network Security Monitoring Clusteru. Zatím ve FN Brno Bohunice probíhá šetření incidentu a rozsahu škod pod vedením vyšetřovacího týmu NÚKIB. Čekáme na další pokyny a jsme připraveni poskytnout potřebnou pomoc a součinnost.